Privacyverklaring Hans Lemmens Tweewielers Cuijk BV

Dit is de laatst goedgekeurde versie van 01-7-2022. Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is. Deze verklaring is gemaakt om te voldoen aan de eisen van professionaliteit en wettelijke verplichtingen waaronder die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wij gebruiken als algemene voorwaarden:

Stichting Webshop Keurmerk voor aankopen in de webshop;
BOVAG voor aankopen in de winkel en het uitvoeren van reparaties en onderhoud.


2. De persoonsgegevens en het gebruik|

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We bewaren ze conform de wettelijke bewaartermijnen en conform richtlijnen van de branchevereniging.


2.1.Klanten (particulier en zakelijk)

Een klant koopt bij ons een fiets en kan ook het onderhoud uit laten voeren. In de systemen gebruiken we naam, adres, telefoon, e-mail en bankrekeningnummer. Bij aankoop van een speed pedelec hebben wij ook een handtekening nodig voor de RDW-machtiging op naam stellen.

Van de zakelijke klant registreren we ook de bedrijfsnaam.
E-mail gebruiken we na toestemming voor het toesturen van een nieuwsbrief.


2.2. Contact via de website

Op de website staan een contactformulier en het formulier voor het maken van een afspraak voor onderhoud en reparaties. Een kwalitatief goed antwoord kunnen we alleen geven met de als noodzakelijk aangegeven gegevens. (Naam, e-mail en/of telefoon)


2.3. Sollicitanten

De persoonsgegevens gebruiken wij in het selectieproces. Gegevens van niet uitgenodigde en afgewezen kandidaten vernietigen wij binnen 12 maanden na het einde van de selectie. Na toestemming bewaren we de gegevens van een potential gedurende één jaar.


2.4. Medewerkers

Hun persoonsgegevens leggen wij vast in:
het persoonsdossier om de verplichting als werkgever na te komen.
interne systemen om werkzaamheden te plannen, uit te voeren en voor de betalingen. Algemene regels voor het delen van gegevens


2.5. Algemene regels voor het delen van gegevens

Wij delen informatie (en persoonsgegevens) nadat er goede contractuele afspraken zijn gemaakt met:

leveranciers die specialistische werkzaamheden uitvoeren;
overheidsinstanties zoals belastingdienst, RDW en UWV;
bedrijven voor het uitvoeren van personele regelingen;
Persoonsgegevens bewaren wij minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn of langer als wij dat hebben besloten en het is toegestaan.


2.6. Klanttevredenheid via “5sterrenspecialist”

Wij horen graag hoe klanten onze dienstverlening waarderen. Wij hebben een contract met 5sterrenspecialist die AVG-verantwoordelijke is voor de verwerking. De review staat op hun website en met een link ook op onze website. Die gegevens zijn dus openbaar.


2.7. Genomen maatregelen

Hans Lemmens Tweewielers Cuijk BV heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking met onze leveranciers.


3. Uw rechten

Na een verzoek aan Hans Lemmens Tweewielers Cuijk BV (met een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs) sturen wij u een overzicht van de persoonsgegevens.

U kan ook wijzigingen doorgeven of verzoeken gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Wij doen dat binnen een periode van maximaal 4 weken. Het adres: info@hanslemmenstweewielers.nl . Gegevens in de financiële en personeel administratie worden altijd bewaard conform de wettelijke eisen. Dat kunt u niet wijzigen.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Details

2.2 details formulieren op de website

De verplichte persoonsgegevens zijn in het:

Contactformulier: voor- en achternaam, e-mailadres;
Afspraakformulier: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, huisnummer en soort fiets.


2.3 details sollicitanten

Wij gebruiken het cv, de motivatiebrief en openbare informatie op sociale media. De selectie bestaat uit een a twee gesprekken: een met collega’s en een met management. Indien beide positief zijn kan een kennis- en of vaardighedentest worden afgenomen. Als laatste is er een arbeidsvoorwaardengesprek. Gegevens kunnen we delen met de bedrijven die kennis- of vaardigheidstesten verzorgen.


2.4 details medewerkers

Om onze verplichtingen als werkgever na te komen bewaren wij in het personeelsdossier: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, kopie van de legitimatie, de loonbelastingverklaring, BSN, opleidingengegevens, de inhoudelijke afspraken over werkzaamheden, loopbaan en arbeidsvoorwaarden en gegevens over het functioneren.

Het dossier wordt in stappen vernietigd na het beëindigen van het dienstverband:


Financiële gegevens in de administratie na 7 jaar;

De loonheffing-verklaringen en de kopie van de legitimatie na 5 jaar;
Andere gegevens na 2 jaar.


2.5 details maatregelen

De genomen maatregelen zorgen ervoor dat:

alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de gegevens;
gegevens niet verloren gaan of onjuist zijn;
geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard.
De beveiliging voldoet aan de gangbare normen.

Wij evalueren maatregelen jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie of de werkwijze.


Cookies op deze website (Voorpagina)

Iedereen die onze website bezoekt laat daar gegevens achter. Wij verzamelen (persoons)gegevens voor het functioneren en verbeteren van de website. De instelling van Google Analytics is zo dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven.

Na uw toestemming kunnen we voor uw gemak ook sociale media en advertentie cookies plaatsen.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking